Wijkvisie

De Belangengroep Rijpelberg heeft veel aandacht besteed aan haar Wijkvisie. Doel van deze visie is om naar alle bewoners duidelijk te maken waarvoor wij willen gaan en staan in onze wijk Rijpelberg.  Omdat niet iedereen in onze wijk Nederlands als moedertaal heeft hebben wij de visie tevens vertaald in de 2 meest voorkomende andere talen omgezet zo dat ook onze buitenlandse buren weten waar het in onze wijk om gaat.

Voor  de Nederlandse versie klik hier: Definitieve Wijkvisie

Voor de Poolse versie klik hier; Definitieve Wijkvisie (pools)

Voor de Vietnamese versie klik hier: Definitieve Wijkvisie (Vietnamees)

 

Missie

De Belangengroep zoekt nadrukkelijk het contact met alle wijkbewoners. Alleen door de krachten te bundelen  kunnen we een mooie, leefbare wijk behouden. Kortgezegd is onze missie dan ook: Samen zorgen voor een aantrekkelijke, prettige wijk om in te wonen!

 

Ambitie

Onze ambitie is dat alle bewoners actief meedoen in de wijk, ongeacht hun sociale, culturele en religieuze achtergrond.

 

 

 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen dan is uw mail altijd welkom op ons e-mailadres info@belangengroeprijpelberg.nl