Wijkvertegenwoordiging nieuwe stijl.

Op maandag 11 januari jl. vond in De Brem een bijeenkomst plaats van de ‘meedenkgroep’, een aantal geïnteresseerde wijkbewoners en enkele professionals (met Rijpelberg als dagelijks werkterrein). Doel van de bijeenkomst was om de wijkvertegenwoordiging nieuwe stijl verder vorm te geven. Zoals misschien bekend gaat deze wijkvertegenwoordiging de plaats innemen van de – inmiddels opgeheven – wijkraad.

De meedenkgroep heeft in de afgelopen maanden een nieuwe vertegenwoordigingsopzet geformuleerd, waardoor zoveel mogelijk wijkbewoners actief betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van allerlei plannen. Een opvallend kenmerk van de nieuwe opzet is dat wijkbewoners zelf kunnen bepalen voor welk plan zij zich actief willen inzetten. Daarmee wordt voorkomen dat mensen zich bezig moeten houden met allerlei zaken die hen minder interesseren. Bovendien geeft het wijkbewoners de kans om hun eigen specifieke kwaliteiten in te zetten bij het realiseren van plannen die de wijk aantrekkelijker maken.

Wat is er nieuw in deze opzet?

De meedenkgroep heeft gekozen voor het zogenaamde ‘paddenstoelmodel’. Zoals een paddenstoel in het najaar boven de grond verschijnt, op het moment dat de omstandigheden gunstig zijn, zich ontvouwt en vervolgens weer verdwijnt, zo krijgt ook de nieuwe wijkvertegenwoordiging vorm.

Dat werkt als volgt.

Een groepje wijkbewoners of bewoners uit een hofje, straat of buurt met een idee, plan of initiatief melden dit bij de kerngroep. De kerngroep gaat vervolgens op zoek naar mensen die dit plan kunnen ondersteunen en eventueel mee uitvoeren. Ook verzorgt de kerngroep waar nodig de contacten met de gemeente Helmond, bijvoorbeeld om de benodigde subsidies, vergunningen en andere vormen van gemeentelijke ondersteuning te regelen. De op deze manier geformeerde groep mensen gaat aan de slag met de uitwerking van het plan. Na realisatie hiervan wordt de groep opgeheven.

 

Tijdens de bijeenkomst stonden een drietal vragen centraal. In groepjes werd over deze vragen van gedachten gewisseld. Een kort verslag van de resultaten.

 

Vraag 1: Wat vindt u van het voorgestelde paddenstoelmodel?

Alle deelnemers kunnen het voorgestelde paddenstoelmodel onderschrijven. De nieuwe opzet geeft mogelijkheden om dingen beter, sneller en adequater op te pakken. Het in stand houden van een zo groot mogelijk netwerk, waarin veel vrijwilligers, ondersteund door professionals, deelnemen is erg belangrijk. Doel moet zijn om de actieve participatie te bevorderen.

 

Vraag 2: Wat zou u graag gerealiseerd willen zien in de wijk? Wat mist u? Wat vindt u belangrijk?

Een opsomming van de genoemde zaken:

 • Een café of ontmoetingsplek
 • Enkele zitbanken vóór de Emté
 • Aandacht voor de jeugd van Rijpelberg
 • Zorg en senioren, voornamelijk: waar is de juiste informatie te verkrijgen? Waar kun je voor wat terecht?
 • Ondersteunen van mensen
 • Het contact tussen mensen en instanties bevorderen (bijv. door het schrijven van brieven vanuit de ‘paddenstoel’ naar de gemeente)
 • Communicatie
 • Laaggeletterdheid
 • Natuur en milieu (opzet van natuurwandelingen en educatie)
 • De opzet van een milieu-educatiecentrum bij de zandwinning bij Berkendonk
 • Buurtpreventieteams
 • Zorg Samen
 • Communicatie met anderstalige wijkbewoners

 

Vraag 3: Waar zou u zich voor willen inzetten? Hoeveel tijd wilt u daaraan besteden?

Samengevat komt het erop neer dat het toezeggen van een precieze inzet lastig is: het varieert van een dagdeel per week tot het aantal uren dat nodig is om een bepaald plan uit te voeren.

De inzet van de aanwezigen zal zich met name richten op:

 • Samenleving
 • Zorg
 • Communicatie
 • Organisatie

 

Frank Vliegenberg