IMG-20141121-WA0001Om de twee jaar stelt de Stichting Wijkraad Rijpelberg een Wijkactieplan op. Daarin wordt overzichtelijk aangegeven welke doelen voor het komende jaar zijn gesteld en hoe en wanneer de wijkraad en betrokken partners die doelen denken te realiseren.

Over de voortgang van het wijkactieplan wordt jaarlijks publiekelijk verantwoording afgelegd. Dat gebeurt o.a. door publicaties op de website van de Stichting Wijkraad Rijpelberg, in het maandelijks verschijnende wijkblad Hofkompas, lokale kranten, in digitale nieuwsbrieven, op Twitter en Facebook.