De statuten van de Stichting Wijkraad Rijpelberg zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54538793. Conform de statuten is er een huishoudelijk regelement (HR) opgesteld. Deze verzameling van regels staat borg voor een adequaat, transparant en integer functioneren van het bestuur en de door haar aangestuurde commissies.