samenleving-165x200Rol van de commissie Samenleving

De commissie Samenleving van de Wijkraad in Rijpelberg werkt aan onderwerpen uit de sectoren zorg, welzijn en wonen, dit allemaal vanuit de visie wijkgericht werken.
De commissie werkt voor de genoemde onderwerpen samen met vertegenwoordigers van de professionele keten.
Vanuit deze keten worden onderwerpen aangedragen waaraan de commissie dan mede haar diensten verleend. Voor een deel zal de commissie ook zelf onderwerpen aandragen, deze onderwerpen kunnen een initiatief zijn van de commissie zelf, van de wijkraad of van bewonersgroepen.

De commissie werkt in de sector Zorg samen met de wijkverpleging van de zorgaanbieders Savant en de Zorgboog en natuurlijk met maatschappelijkwerk Rijpelberg.
In de sector wonen werkt zij samen met Woonpartners.
In de sector welzijn zoekt zij samenwerking met verenigingen, stichtingen en personen werkzaam in deze sector.
In de toekomst kunnen natuurlijk ook andere partijen uit de genoemde sectoren hierbij worden betrokken.

Het is niet de bedoeling dat de commissie voor een langere periode activiteiten gaat uitvoeren die ook door een niet-Wijkraad vereniging, stichting of instantie uitgevoerd kunnen worden.

Bemensing commissie

De commissie Samenleving bestaat op dit moment buiten het bestuurslid uit twee personen. Dit zijn de hr. Don Alleijen en Ton van Erp en mevr. A. van den Reek.

 

Eenmaal per maand vergadert de commissie om de voortgang de bespreken en informatie uit te wisselen.

De commissie Samenleving heeft nog een aantal vacatures. Informatie hierover kunt U verkrijgen bij bestuurslid samenleving (samenleving@wijkraadrijpelberg).

Concrete onderwerpen waaraan de commissie nu werkt.

Actualiseren sociale kaart Rijpelberg

Op dit moment is de sociale kaart van Rijpelberg vastgelegd in het document Rijpelgids uitgave april 2010. De inhoud hiervan moet worden geactualiseerd. De verschillende publicatievormen (bv. boekje, flyer, website, e.a.) moeten worden vastgesteld en verder uitgewerkt.

Organisatie thema dagen wijkverpleging

Wijkverpleging van Savant en van de Zorgboog hebben in het WijkActiePlan (WAP)  vastgelegd dat zij thema dagen voor bewoners willen organiseren. Het onderwerp van de eerste thema dag op 12 maart is een informatieve kennismaking. De bewoners kunnen tijdens deze bijeenkomst zelf onderwerpen aandragen die in volgende themamiddagen verder worden uitgediept.

Eetpunt Rijpelberg

Vanuit de commissie  Samenleving is voorgesteld om een eetpunt Rijpelberg op te starten. Het doel hiervan is dat bewoners tegen een kostendekkende vergoeding kunnen deelnemen aan een compleet middagmaal (voorgerecht, hoofdgerecht en toetje). Bewoners kunnen ook deelnemen aan het bereiden van het maal, het is geen verplichting. Het plan is te starten met een kleine groep (max 15 personen) en dit na een bewezen proefperiode indien mogelijk uit te breiden en onder te brengen bij een bestaande stichting/vereniging.