Waarom een wijkraad?

Het gemeentebestuur en Burgemeester en Wethouders van Helmond willen graag weten wat er onder de bewoners van de verschillende stadwijken leeft. Ook van Rijpelberg.

Tegen wat voor problemen lopen de bewoners aan? Wat zijn hun wensen als het gaat om de inrichting van de wijk, als wegen, fietspaden, bebouwing en openbaar groen? Hoe denken wijkbewoners over de voorzieningen in de wijk op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en recreatie? Hoe kunnen leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd?

Hoe kan het beter en waar moet het anders?

De Stichting Wijkraad Rijpelberg wil als klankbord voor de gemeente het woon-, leef- en werkklimaat in de wijk helpen bewaken en waar mogelijk verbeteren. Onafhankelijk en kritisch. Daar doet de subsidie die de stichting van de gemeente ontvangt niets aan af. De wijkraad voert een eigen beleid gericht op het welzijn van de wijkbewoners.