Logo_Rijpelberg_ icoon nieuw WIJKBEWONERS:

Vaak ontstaan er goede ideeën en initiatieven in de wijk, maar bewoners hebben geen zicht op hoe men deze zou kunnen uitvoeren. Ook ontbreekt het hier en daar net even aan voldoende financiële middelen. U zoekt steun van iemand die met u in gesprek gaat met overheidsorganisaties zoals gemeente over zaken die  in uw buurt of in de wijk spelen . In dat geval kan er een beroep worden gedaan op de Belangengroep Rijpelberg.  Zij kan voor u op zoek gaan naar een juiste partner binnen haar netwerk en kent veelal het aanspreekpunt bij gemeente en andere organisaties. Jaarlijks krijgt de Belangengroep een bedrag van de Gemeente Helmond ter besteding aan doelen en projecten in de wijk. Dat kunnen bijdragen zijn voor bijvoorbeeld evenementen, materialen, publicaties enzovoorts. Een verzoek met uitleg kunt u mailen via ons contactformulier.   Het bestuur van de Belangengroep neemt uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling en zal u per e-mail antwoorden.

Helmond  GEMEENTE HELMOND:

Het gemeentebestuur, Burgemeester en Wethouders van Helmond willen graag weten wat er onder de bewoners van de verschillende stadwijken leeft.  Zo dus ook van Rijpelberg. Tegen wat voor problemen lopen de bewoners aan? Wat zijn hun wensen als het gaat om de inrichting van de wijk, als wegen, fietspaden, bebouwing en openbaar groen? Hoe denken wijkbewoners over de voorzieningen  in  de wijk op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en recreatie? Hoe kunnen leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd?  Hoe kan het beter ?   Waar moet het anders?

De Belangengroep Rijpelberg wil als aanspreekpunt voor de bewoners en klankbord voor en naar de gemeente het woon-, leef- en werkklimaat in de wijk helpen bewaken en waar mogelijk verbeteren. Onafhankelijk en kritisch. Daar doet de subsidie die de stichting van de gemeente ontvangt niets aan af. De wijkraad voert een eigen beleid gericht op het welzijn van de wijkbewoners.