rpb08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van de commissie Middelen & Ondersteuning

De commissie Middelen & Ondersteuning van de Stichting Wijkraad Rijpelberg houdt zich bezig met het beheer van middelen, het werven van fondsen en met communicatie.

Beheer middelen
De commissie beheert een gemeenschappelijk opslagruimte die door woningcorporatie Woonpartners in bruikleen is afgestaan. Deze ruimte is bedoeld om in de wijk gevestigde verenigingen en stichtingen te faciliteren bij het (tijdelijk) opslaan van allerhande zaken.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, klik dan hier voor meer informatie.

Fondsenwerving
Stichting Wijkraad Rijpelberg wordt door de Gemeente Helmond op bescheiden schaal gesubsidieerd. Meer middelen zijn nodig om het leef, werk, onderwijs- en speelklimaat in de wijk op peil te houden en waar nodig te verbeteren. De commissie spant zich in om zowel publieke als commerciële partijen te interesseren het werk van de Stichting Wijkraad Rijpelberg te steunen.

Communicatie
De commissie Middelen & Ondersteuning heeft ook als taak het beleid van de Wijkraad zo breed mogelijk uit te dragen. Immers, onbekend maakt onbemind. De commissie zet zich in om door middel van uiteenlopende publicitaire activiteiten het draagvlak van de wijkraad onder de wijkbewoners te vergroten. Dat gebeurt o.a. via een vaste informatiepagina in wijkblad Het Hofkompas, het verzorgen van persberichten en het beheer van een eigen website, Facebook-pagina en twitter-account.

Informatie over de commissie Middelen & Ondersteuning is verkrijgbaar bij (middelen@wijkraadrijpelberg.nl).