PROEFPERIODE HONDENLOSLOOPTERREIN BAKELS BOS

hond_009Nieuw Hondenlosloopgebied en Hondenspeelweide in Bakelsbos

In een deel van het Bakels Bos is vorige week een tijdelijke voorziening getroffen om honden los te laten lopen.
Het gebied ligt buiten de zone van de ATB route.
 
Afgelopen periode is overlegd tussen Gemeente Helmond, Brabant Water en bewoners uit Rijpelberg, Dierdonk, Helmond Oost en de Belangengroep Rijpelberg.
Er is gezocht naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wens van hondenbezitters om honden ook niet-aangelijnd uit te kunnen laten.
 
Brabant Water heeft in samenwerking met gemeente Helmond een voorstel gedaan om een proef in te stellen.
Sinds vorige week zijn er twee gebieden ingericht: een hondenspeelweide en een hondenlosloopgebied (in totaal 9ha, zie kaartje hierboven).
Bij goedkeuring van Gemeente Helmond loopt de proef tot einde van dit jaar.
 
De proef zal worden geëvalueerd. Positieve aspecten, zoals beleving van mens en dier- zullen worden afgewogen tegen minder gewenste effecten zoals mogelijk overlast voor overige gebruikers, vervuilend effect op milieu en werkomstandigheden, verstorend effect op natuur.
De Gemeente zal op basis van de evaluatie overwegen om de huidige regelgeving aan te passen of te handhaven.

Let op! Buiten de hondenspeelweide en het hondenlosloopgebied gelden zowel aanlijnplicht als opruimplicht!